en/hr
Spavaća soba Realizirani projekti

Platforma za eksperiment 1.1

Ključne riječi i mjesta

Galerija VN, Zagreb, siječanj 2017.
pozvani suradnici: JMZM (Josip Maršić i Zoran Medved)

Konceptualni okvir

Cilj ovog izdanja Platforme za eksperiment bila je stvaranje prostora i pronalaženje lokacije, hibridiziranje izvedbene i audiovizualne prakse kroz kolektivno djelovanje na temelju predloška novinskog članka.

Ključne riječi

Otvorena produkcija, participativna, nehijerarhijska, galerija procesa, dramaturgija eksperimenta i procesa, kolektivno i pojedinačno unutar otvorenog edukacijskog modela, afirmacija eksperimenta

Trotjedna radionica participativnog produkcijskog modela Platforme za eksperiment počinje u prostoru Galerije VN koji djeluje i kao čitaonica izdanja dnevnih novina. Bavi se iskustvom prostora koji kreće od posrednog iskustva i njegovih imaginacijskih mogućnosti. Konkretnije, riječ je o spacijalizaciji informacija (posrednog iskustva) dobivenih iz jednog novinskog članka dnevnih novina i razgovora. Čitatelji novina, korisnici čitaonice VN zamoljeni su da izdvoje jedan novinski članak koji im je najviše ostao u sjećanju. Putem izabranog članka pokušano je (re)konstruiranje prostor(a).

U prvoj fazi proces će htjeti dati obrise prostora teksta dokumentiranih kroz mape zapisa teksta, crteža, slike, videa i zvuka. Druga faza bavit će se konstruiranjem zvučne slike koja (a.) stvara prostor i/ili (b.) govori o prostoru na temelju nastalih materijala. U ovom dijelu procesa otkrivat će se prijevodi mentalnih slika i metode kojima zvuk materijalizira (i izmijenjuje) prostor. Treća faza procesa napušta prostor Galerije VN. Ovaj segment procesa pronalazi stvarne prostore i lokacije o-kojima-je-tekst-govorio i o-kojima-je-proces-mislio. To su mjesta dramske radnje, mjesta istraživanja, upisivanja, izvođenja, dokumentiranja.

Ključne riječi i mjesta

[Eksperiment] – izazivanje i promatranje pojave koja se ispituje pod određenim uvjetima kako bi se došlo do istine, provjerila hipoteza ili saznalo što o čemu nepoznatom ili nedovoljno poznatom;

[Platforma] – program rada, bitni politički princip kakve stranke, grupe, pokreta; polazna točka, osnova takvog programa

[Proces] – ukupnost radnji koje se obavljaju da se dobije određeni rezultat;

Proces biranja lokacije podsjeća na brzo listanje rječnika. Djeluje kao grebanje po cjelokupnom prostornom iskustvu, površinski. Dublje, to je sinestezijski postupak oživljavanja vlastitih sjećanja da bi se na njihovim mjestima (ili njima sličnima) stvorila nova, relativne zbilje. U njih umjestiti radnju čini ih tuđima. Neovisno o nama ne znaju postojati, kao lokacije. Možda opstaju kao mjesta.